Ocjena kakvoće mora

Ždrijac

02.09.2019. 08:50

izvrsno

Temperatura zraka: 27 °C
Temperatura mora: 25 °C